Coccidiose/coccidier

Arthursminde

Undulatplejestation


ved Tanja Hessellund


COCCIDIOSE/COCCIDIER

skrevet af Eva S. Gude og Tanja Hessellund, opdateret, okt. 2017


COCCIDIER er små encellede protozoer (en slags parasitter), som lever i tarmsystemet, men de kan også ”vandre” til organerne - særligt leveren.


Det er normalt, at undulater har en vis mængde coccidier i tarmsystemet, og det er først når mængden af disse tager overhånd, at fuglen bliver syg. Det kan f.eks. udløses, hvis fuglen i forvejen har en anden sygdom, så immunforsvaret er på overarbejde - eller ved udefrakommende stress.

 

Coccidier er nok en af de største dræbere blandt voliere undulater. Sygdommen kan dog også ramme stue-undulater. Ofte ses symptomer på sygdommen sent i forløbet, hvor det desværre kan være for sent at redde fuglene.

Mange tror fejlagtigt, at der blot skal medicineres, men når først antallet af coccidier er højt og/eller organerne er blevet påvirket, så er der sjældent noget at gøre - og derfor er forebyggelse det allervigtigste ved denne lumske sygdom:


TKK Nature (se under ’forebyggende’) er godt at bruge løbende for at undgå, at coccidierne får for godt fat og bliver til decideret sygdom. Ligeledes med koralalgekalk som gerne må bruges i større mængder i bundlaget.


Endvidere skal man være opmærksom på, at der skal foretages klattetest igen efter endt behandling, da coccidier kan være svære at komme til livs og hyppigt kræver mere end én behandling. 


Coccidierne trives godt under fugtige forhold og de spredes/smitter - ligesom orm - gennem klatter, forurenet drikkevand, madtrug med klatter, bundlag med klatter - særligt fugtigt bundlag som jord m.m., eller via klatter fra vilde fugle.

Molly, som døde af coccidiose. Hun havde fået én behandling mod coccidier, men fik symptomer og klatte-test afslørede forhøjet mængde coccidier. Inden ny behandling blev iværksat døde hun desværre. Billede udlånt af Anette Stenmann Brøsti Jæger.

SYMPTOMER: Klassiske tegn på sygdommen er våde ofte ildelugtende grønlige klatter eller tynd mave/diarré (grønligt) - og der vil typisk sidde mørkegrønne klistrede klatter/klatrester i dunene omkring kloakken. Fuglene bliver sløve, oppustede, måske med balanceproblemer. På sigt kan der komme appetitløshed og vægttab. Til sidst pludselig død.


Ved slemme angreb, kan klatterne samle sig i en hård klump ved kloakken, som undulaten har svært ved selv at få af. Og her skal man hjælpe fuglen, bruge lunkent vand og forsigtigt fjerne det, da det kan ”ætse” huden - og hvis man bare hiver det af, kan der komme sår.


DYRLÆGE: Ved at aflevere/sende friske klatte prøver til fuglekyndig dyrlæge, kan dyrlægen - ligesom ved orm - se i mikroskopet om der er æg fra coccidierne i klatterne.


Endvidere skal man være opmærksom på, at der skal foretages klattetest igen efter endt behandling, da coccidier kan være svære at komme til livs og hyppigt kræver mere end én behandling.

BEHANDLING: Ved konstateret sygdom behandles med Acox eller Cocciplus.


Eller Backs T-K-K-pulver, hvis der også er problemer med trichomader og let krobetændelse.


Der kan evt. gives Harkers 3 i 1, som også afhjælper trichomader og orm, men forebyggende brug af medicin øger risiko for resistensudvikling.

Alle former for medicin bør gives i samråd med dyrlæge - og efter undersøgelse og diagnose. I udlandet findes et stort udvalg af medicin, som er målrettet til fugle, og disse kan i mange tilfældes bestilles hjem til apotek, via en udleveringsattest som dyrlægen udfylder.

I allersidste instans Baycox, men medicinen er hård ved fuglene og kan nemt overdoseres og give forgiftning.

En helt frisk Molly, inden hun blev syg af coccidier. Billede udlånt af Anette Stenmann Brøsti Jæger.

FOREBYGGELSE: Coccidiernes æg har en hård skal og kan overleve i jord i meget lang tid. Derfor er den bedste forebyggelse, ligesom ved orm, at undgå jord som bundlag i volieren samt i det hele taget holde en høj hygiejne standard hos undulaterne - vaske drikkebeholdere dagligt - disse bør være lukkede for at undgå klatter i drikkevandet - undgå at fodre på jorden men stille det op på hylder eller hænge det op i beholdere. Og undgå siddepinde/-pladser ovenover, hvor der fodres.

FOREBYGGENDE kan der gives TKK Nature, som er ganske effektivt mod især coccidier.


Kombi-mix, som indeholder udtræk af salvie og timian, er naturligt forebyggende.


De små fonio-gold frø er naturligt forebyggende, og meget sunde.


Feast, et beriget æggefoder, der indeholder urteekstrakter, som er kendt for deres prebiotiske og parasithæmmende virkning. Styrker endvidere immunforsvaret.


Koralalgekalk er også naturligt forebyggende mod coccidier og samtidig rigt på naturlige vitaminer, mineraler og sporstoffer. Det kan købes i 25 kg. sække hos nogle foderstofforhandlere.Arthursminde Undulatplejestation er drevet af frivilligt og ulønnet arbejde.

Hvis du ønsker at støtte vores arbejde, kan du kontakte os via vores Facebook side eller donere et beløb enten via


Mobilepay: 26 15 74 03 (markér venligst "Arthursminde". Modtager hedder Jennie Clinton og er økomomisk administrator) eller på

Kontooverførelse til Nordea Bank: reg. 2273 konto 4025603171 (markér venligst "Arthursminde").

Se endvidere Facebook gruppen "Auktioner og tilbud til fordel for Arthursminde Undulatplejestation".


Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!

Copyright © Arthursminde Undulatplejestation v/Tanja Hessellund/