Coccidiose/coccidier

Molly, som døde af coccidiose. Hun havde fået én behandling mod coccidier, men fik symptomer og klatte-test afslørede forhøjet mængde coccidier. Inden ny behandling blev iværksat døde hun desværre. Billede udlånt af Anette Stenmann Brøsti Jæger.

Mange tror fejlagtigt, at der blot skal medicineres, men når først antallet af coccidier er højt og/eller organerne er blevet påvirket, så er der sjældent noget at gøre - og derfor er forebyggelse det allervigtigste ved denne lumske sygdom:


TKK Nature (se under ’forebyggende’) er godt at bruge løbende for at undgå, at coccidierne får for godt fat og bliver til decideret sygdom. Ligeledes med koralalgekalk som gerne må bruges i større mængder i bundlaget.


Coccidierne trives godt under fugtige forhold og de spredes/smitter - ligesom orm - gennem klatter, forurenet drikkevand, madtrug med klatter, bundlag med klatter - særligt fugtigt bundlag som jord m.m., eller via klatter fra vilde fugle.


COCCIDIOSE/COCCIDIER

skrevet af Eva S. Gude og Tanja Hessellund, opdateret, maj 2021


COCCIDIER er små encellede protozoer (en slags parasitter), som lever i tarmsystemet, men de kan også ”vandre” til organerne - særligt leveren.


Det er normalt, at undulater har en vis mængde coccidier i tarmsystemet, og det er først når mængden af disse tager overhånd, at fuglen bliver syg. Det kan f.eks. udløses, hvis fuglen i forvejen har en anden sygdom, så immunforsvaret er på overarbejde - eller ved udefrakommende stress.

 

Coccidier er nok en af de største dræbere blandt voliere undulater. Sygdommen kan dog også ramme stue-undulater. Ofte ses symptomer på sygdommen sent i forløbet, hvor det desværre kan være for sent at redde fuglene.

SYMPTOMER: Klassiske tegn på sygdommen er våde ofte ildelugtende grønlige klatter eller tynd mave/diarré (grønligt) - og der vil typisk sidde mørkegrønne klistrede klatter/klatrester i dunene omkring kloakken. Fuglene bliver sløve, oppustede, måske med balanceproblemer. På sigt kan der komme appetitløshed og vægttab. Til sidst pludselig død.


Ved slemme angreb, kan klatterne samle sig i en hård klump ved kloakken, som undulaten har svært ved selv at få af. Og her skal man hjælpe fuglen, bruge lunkent vand og forsigtigt fjerne det, da det kan ”ætse” huden - og hvis man bare hiver det af, kan der komme sår.


DYRLÆGE: Ved at aflevere/sende friske klatte prøver til fuglekyndig dyrlæge, kan dyrlægen - ligesom ved orm - se i mikroskopet om der er æg fra coccidierne i klatterne.


Endvidere skal man være opmærksom på, at der skal foretages klattetest igen efter endt behandling, da coccidier kan være svære at komme til livs og hyppigt kræver mere end én behandling.

BEHANDLING: Hvis der kun er mistanke om coccidier, eller hvis der kun er lette symptomer kan forsøges med en kombinationskur af TKK-nature og Balance fra Backs (se selve kuren i artiklen om Balance og TKK-nature, som findes under artikler om foder og tilskud).


Ved konstateret sygdom behandles med Acox eller Cocciplus.


Eller Backs T-K-K-pulver, hvis der OGSÅ er problemer med trichomader og let krobetændelse (TKK-pulver er medicin - og ikke det samme som TKK-nature).


Der kan evt. gives Harkers 3 i 1, som også afhjælper trichomader og orm, men forebyggende brug af medicin øger risiko for resistensudvikling, så det bør ikke anvendes, hvis der kun er coccidier.

Alle former for medicin bør gives i samråd med dyrlæge - og efter undersøgelse og diagnose. I udlandet findes et stort udvalg af medicin, som er målrettet til fugle, og disse kan i mange tilfældes bestilles hjem til apotek, via en udleveringsattest som dyrlægen udfylder.

I allersidste instans Baycox, men medicinen er hård ved fuglene og kan nemt overdoseres og give forgiftning.

Nogle dyrlæger er gået væk fra Baycox og bruger i stedet Dozuril, som ikke så let kan overdoseres.

En helt frisk Molly, inden hun blev syg af coccidier. Billede udlånt af Anette Stenmann Brøsti Jæger.

FOREBYGGELSE: Coccidiernes æg har en hård skal og kan overleve i jord i meget lang tid. Derfor er den bedste forebyggelse, ligesom ved orm, at undgå jord som bundlag i volieren samt i det hele taget holde en høj hygiejne standard hos undulaterne - vaske drikkebeholdere dagligt - disse bør være lukkede for at undgå klatter i drikkevandet - undgå at fodre på jorden men stille det op på hylder eller hænge det op i beholdere. Og undgå siddepinde/-pladser ovenover, hvor der fodres.

FOREBYGGENDE kan der gives TKK Nature, som er ganske effektivt som forebyggelse (se artikel om Backs Balance og TKK Nature under artikler om foder og tilskud).


Kombi-mix, som indeholder udtræk af salvie og timian, og er naturligt forebyggende.


De små fonio-gold frø er naturligt forebyggende, og meget sunde.


Feast, et beriget æggefoder, der indeholder urteekstrakter, som er kendt for deres prebiotiske og parasithæmmende virkning. Styrker endvidere immunforsvaret.


Koralalgekalk er også naturligt forebyggende mod coccidier og samtidig rigt på naturlige vitaminer, mineraler og sporstoffer. Det kan købes i 25 kg. sække hos nogle foderstofforhandlere.