Fjerplukning

Fjerplukning

De fleste tilfælde af fjerplukning
skyldes ernæringsmæssige
problemer. I
denne artikel kan
du læse mere om anbefalede
produkter til fjerplukkere:
Calcivet, Easybird Complete
og Potent Brew.


Original tekst (engelsk)

OVERSAT AF MARIA VROCHOPOULOS
(JAN. 2018)


Fjerplukning (og andre lignende former for selvskadende adfærd) er svært at komme til livs. Det er oftest et problem hos papegøjer, men fjerplukning kan også forekomme hos andre fuglearter. Selvom de fleste tilfælde af fjerplukning udspringer af ernæringsmæssige problemer eller stress, så kan det også skyldes sygdom, så dyrlæge skal involveres. Den mest almindelige årsag til fjerplukning skyldes mangel på chelateret calcium.


Forskning har vist, at 98 procent af fugle i fangeskab får mindre af det anbefalede niveau af calcium i deres kost, og det er faktisk overraskende, at der ikke er flere tilfælde af fjerplukning. Calcium har betydning for både nerve- og muskelfunktion. Dyr, der har mangel på calcium, viser ofte nervøs adfærd som frygt, aggression og fjerplukning, så den vigtigste del af vores anbefaling er at tilføje kalcium til kosten til fugle med fjerpluknings-problemer.

.

CALCIUM

Birdcares særlige produkt med calcium hedder Calvict. Det vigtige ved Calcivet er, at det optages meget let fra tarmen og ind i blodbanenerne. Faktisk er mængden af ​​calcium, som Calcivet indeholder ret lav, men dets biotilgængelighed kompenserer for det. Birdcares anbefaling er at tilføje Calcivet fem dage om ugen i den første måned og reducere det til to gange om ugen efter det. Grunden til den høje tidlige dosis er, at fugle med calciummangel har lave reserver i deres knogler.


De første tilskud med calcium bliver optaget af knoglerne, således at nerverne ikke modtager tilstrækkelige mængder. Det er transporten af calcium ind og ud af blod, nerver, muskler og knogler, som fører til forskellige grader af calciumrelatereret symptomer. Til fugle, der viser alvorlige calcium-relaterede symptomer som kramper og anfald, anbefaler vi ofte tre 'daglige doser' direkte i næbbet med to timer imellem. Fugle, som er så plaget, er normalt lette at håndtere.


HJÆLPEPAKKE

En produktpakke med hjælp til fugle med fjerplukningsproblemer. Denne pakke indeholder Calcivet, Potent Brew og EasyBird Complete Pet Supplement. Kombinationen af ​​de tre kosttilskud afhjælper ernæringsmæssige mangler og stress, som kan udløse fjertygning eller fjer-plukning.


Calcivet hjælper med at håndtere mangler på chelateret calcium som beskrevet herover.


Potent Brew er et levende, flydende probiotika, som hjælper med at reducere stressniveauet hos fuglen.


Endelig tilføjer EasyBird Complete de nødvendige vitaminer, mineraler, aminosyrer og proteiner der fremmer sund fjervækst og forhindrer irritation, når de nye fjer vokser.


På Birdcare Companys webshop kan man se og læse om produkterne, men de kan ikke bestilles til Danmark.

Der er pt ikke dansk forhandler af Birdcare-produkterne. Følgende forhandlere i Tyskland og England har en del: