Trichomonas/ trichomader


TRICHOMONAS/TRICHOMADER

skrevet af Eva S. Gude og Tanja Hessellund, opdateret maj 2021

 

TRICHOMADER (Trichomonas Gallinae) er små encellede protozoer, dvs. små organismer med cellekerne.


De lever i de øverste dele af fordøjelsessystemet fra mundhulen og ned gennem kroen. Trichomoniasis er den tredje af de mest typiske sygdomme hos voilere-undulater (ud over orm og coccidiose).


Sygdommen smitter via direkte næb-kontakt hos fuglene, via foder og vand samt slim/opkast fra en fugl med sygdommen i udbrud.


Sygdommen er meget smitsom, og det er derfor ekstremt vigtigt at rengøre alle foder- og drikkebeholdere dagligt (i opvaskemaskine/kogende vand).


Trichomader forårsager hvidlige eller gullige osteagtige belægninger i spiserør og svælg, som gør det svært for fuglen at få mad ned. Kaldes også gul knop da der hos duer dannes gule knopper i svælg og spiserør.

Frede, meget syg af trichomader. Hans dun i hovedet var våde og klistrede af slim fra opkast - et vigtigt symptom at være obs på, så sygdommen opdages tidligst muligt i forløbet, hvilket har betydning for chancerne for helbredelse (Arthursminde Undulatplejestation).

SYMPTOMER: Undulaten får svært ved at spise, bruger lang tid på at tygge frøene, ofte sidder de konstant i maden og ser ud til at spise meget, men de får stort set ikke noget ned. Endvidere gylperi, og det er karakteristisk, at fuglen sidder og strækker meget hals.


Hos nogle fugle ses nysen og/eller åndedrætsproblemer. Senere i forløbet slimet, klart opkast hvor fuglen kaster rundt med hovedet, så hoveddunene ofte bliver fedtet ind, og der kommer opkast alle vegne, som dog er svært at se. Derfor er det meget vigtigt at få isoleret sådan en fugl i eget bur, så den ikke smitter andre. Desuden oppustethed og afmagring. Uden behandling vil fuglen simpelthen sulte ihjel.

DYRLÆGEN kan checke for trichomader ved svaberprøve fra svælg eller kro, men de kan være svære at påvise, og nogle gange vælger dyrlægen at ordinere medicin ud fra symptomerne. Der er også mulighed for at påvise trichomader i klatter, men det skal være helt friske klatter og ofte skal den tages direkte fra fuglen.


Video hvor Gul kaster op med slim, som han efterfølgende tørrer af på pinden. Video udlånt af Linda Camilla Vold.

Alle former for medicin bør gives i samråd med dyrlæge - og efter undersøgelse og diagnose. I udlandet findes et stort udvalg af medicin, som er målrettet til fugle, og disse kan i mange tilfælde bestilles hjem til apotek, via en udleveringsattest, som dyrlægen udfylder.

BEHANDLING:

TKK-nature, som er et naturmiddel kan ofte være effektivt til at bekæmpe trichomader. Se vejledning om kur i artikel om Backs Balance og T-K-K Nature.


Hvis TKK Nature ikke virker nok, kan der anvendes medicin, fx Harkanker (Ronidazole) eller Flagyl (metronidazol), som til voliere-undulater gives i drikkevandet i 5 dage - og er normalt vel-tålt, men der kan i få tilfælde ses neurologiske reaktioner eller kvalme/opkast. I så fald kan man forsøge om fuglen bedre tåler medicinen i halv dosis over 10 dage, som anført i brugsanvisningen, eller der skal forsøges med anden behandlings metode. Virkemidlet i de fleste trichomoniasis mediciner er dog ofte det samme.


Burfugle anbefales ofte behandlet med dosering udregnet til næb, for at være sikker på, at de får nok af medicinen i sig. Når medicin gives i drikkevandet får det nogle fugle til at drikke mindre eller næsten ingenting. At give medicin i næb er imidlertid stressende for undulaten, og stress er ikke godt ved sygdom. Hos Arthursminde gives medicinen derfor normalt i drikkevandet. I alvorlige tilfælde, hvor fuglen ikke spiser og/eller drikker normalt, kan det dog være nødvendigt at give medicinen i næb.

Gul, som blev syg af trichomader og desværre ikke kunne helbredes. Han kastede nemlig medicinen op igen pga. kvalme - og kunne først behandles, da en dygtig dyrlæge tilbød indlæggelse med kvalmestillende behandling samtidig med medicin mod trichomader. Desværre kom behandlingen så for sent i gang, og han blev aldrig helt rask.

Billede udlånt af Linda Camilla Vold.

Video: Gul er her let angrebet af trichomader og viser tidlige tegn på sygdommen, ved at han tygger længe på et frø - og sætter næb mod pinden mens han tygger. Video udlånt af Linda Camilla Vold.

Frede i bedring, men bemærk våde pletter på brystet, fra slimet opkast. (Arthursminde Undulatplejestation).


Ofte følges trichomader og coccidier ad - og der kan også opstå lettere krobetændelse som følge af trichomaderne, og der kan Backs TKK medicin være meget velegnet, da den behandler alle 3 tilstande på én gang. (NB! TKK-medicinen er ikke det samme som TKK Nature).


Der findes desuden et produkt, Tricoli-Stop, som ikke er medicin, men baseret på organiske stoffer. Produktet er udviklet til duer, men fungerer også til undulater. På Arthursminde bruges det lejlighedsvis, lige før en kur med TKK-nature, da det virker forstærkende på effekten.


Tricoli-stop fås som kapsler med pulver, eller pulver i en bøtte, og der bruges en kapsel til 50 gram frø (til et par undulater) eller 8 gram pulver pr. kg frø. Inden pulveret vendes i, blandes frøene først med et par dråber neutral olie, fx rapsolie, som får tricoli-pulveret til at binde bedre til frøene, når det efterfølgende blandes i. Hvis man bruger kapsler skal de åbnes, så pulveret kan hældes ud.


Aftenen inden, når fuglene er ved at gå til ro, fjernes deres normale frø, tilskud, grønt mm. Blandingen med Tricoli-stop serveres fra morgenstunden næste dag, og det næste døgn må de kun spise dette. Næste morgen igen, fjernes blandingen med Tricoli-stop og eventuelle rester kasseres. Fuglene skal herefter have deres normale frø og tilskud tilbage. Tricolistop må aldrig gives samtidigt med medicin, da der kan opstå en kemisk reaktion mellem Tricolistop og medicin, så medicineffekten forsvinder og/eller i værste fald kan der dannes skadelige stoffer.

Tricoli-stop kan købes hos pigeonvitality.com (dansk firma).

Gul som rask, glad og aktiv. Billede udlånt af Linda Camilla Vold.

Gul, da han var meget syg. Han kom sig, men blev syg igen. Slimhinderne var ødelagte fra kroen og ned til tarmene, som følge af trichomaderne (rifter i slimhinder som gjorde det smertefuldt for ham at spise) - og da leveren desuden var forstørret, var der ikke mere at gøre. Billede udlånt af Linda Camilla Vold. 

FOREBYGGENDE behandling er nødvendig hos volierefugle. Men høj hygiejne i hverdagen er essentielt, dvs. daglig rengøring af vand- og madbeholdere samt hyppig rengøring af fuglenes omgivelser.


Der findes flere naturpræparater, der kan bruges forebyggende


TKK Nature, som både forebygger trichomader og coccidier (Se artikel Backs Balance og T-K-K Nature).

Kombi-mixx, som også forebygger coccidose og bakterielle infektioner.


Der findes en ”lumsk” variant af trichomader, Trichomonas columbae, som ikke giver de klassiske symptomer, men i stedet arbejder sig gennem fuglens krop og spredes ved at gennemtrænge det underliggende væv for derefter at angribe organerne, særligt leveren.  


Denne type er næsten umulig at teste for hos undulater, men kan påvises ved frisk klattetest taget fra fuglens kloak. Testen videresendes til laboratorie analyse, og der kan desværre være lang svartid. 


Ved mistanke bør man behandle fuglen med det samme. Behandling af denne type trichomader er den samme medicintype som nævnt ovenfor.


Organ påvirkning ses ofte ved, at fuglens næb bliver blåligt, startende lige under vokshuden, ofte ude i siderne, hvorefter det bliver tydeligere og mørkere jo mere organerne belastes. Det er vigtigt at være opmærksom på, at organ påvirkning kan have mange andre årsager end trichomader.

Gul da han kun var lidt syg. Der ses oppustede fjer på ryggen nederst, og øjnene er mindre og ser trætte ud. Billede udlånt af Linda Camilla Vold.