Megabakteriose

Megabakteriose

Laboratorieundersøgelse, som viser fund af store megabakterier med cigarette-facon. Megabakterier er 20 gange større end de mest almindelige bakterier.

AF EVA S. GUDE OG
TANJA HESSELLUND
(AUG. 2018)

Megabakteriose er modsat af hvad navnet antyder en svampelignende mikroorganisme og ikke en bakterie. Det er en farlig, lumsk og dødelig sygdom, som langsomt "æder" fuglen op og kan være svær at opdage i tide. Oprindeligt troede man, at der var tale om bakterier, hvoraf navnet opstod. Man har siden prøvet at ændre navnet på sygdommen, men den oprindelige betegnelse ”hænger ved”.


Megabakterier lever i undulaternes fordøjelseskanal. Undulater har en form for naturlig resistens over for dem, men typisk kan anden sygdom eller stress få megabakterierne til at blomstre op og skabe sygdom i sig selv. Megabakterier forårsager sår i undulatens formave, som medfører en nedsat evne til at fordøje og optage føden, hvorfor undulaten vil tabe sig i takt med, at sygdommen skrider frem, samtidig med at sårene vil forværres. Det kan medføre blødninger og blodmangel, så fuglen har svært ved at opretholde normalt blodtryk og kan ende med dødsfald.

SYMPTOMER

Fuglen kan virke næsten normal/rask, men kan svinge en del mellem af være frisk den ene dag og næste dag virke træt, sløj og måske oppustet. I mange tilfælde kaster fuglen op/laver gylpe bevægelser, men ikke nødvendigvis hver dag. Der er ofte en slags ”depression” og passivitet hos fuglen. Klatterne er blødere end normalt og i fremskredne tilfælde af og til brunlige uden tydelig markering mellem fæces og urindel (ofte har de en skarp lugt. I en del tilfælde ser man ufordøjede frø i klatterne, da sygdommen påvirker fuglens fordøjelse og dermed også næringsoptag.

Dyrlæge: Sygdommen bliver desværre ofte fejldiagnosticeret som værende f.eks krobetændelse/-katar, trichomader, overspisning osv. Nogle fuglekyndige dyrlæger er i stand til at stille diagnosen ud fra en klattetest, hvor man laver en flotation, og hos andre beror det på et skøn af fuglens tilstand og symptombilledet.


BEHANDLINGAlle former for medicin bør gives i samråd med dyrlæge - efter undersøgelse og diagnose.

Der har indtil for nylig ikke været en decideret behandling herhjemme mod megabakterie, men der findes et svampemiddel, Nystatin (oral supension, Nystatin 100.000 IE), som har vist sig at have god effekt og med minimale bivirkninger. Nystatin skal gives i drikkevandet og er dermed ustressende for både fugl(e) og ejer og er også egnet til flokbehandling (voliere).

Megabakterier må ikke forsøges behandlet med antibiotika, men kun med et svampemiddel. Antibiotika vil forværre fuglens tilstand og give megabakterierne frit spil. Nogle dyrlæger udskriver svampemidlet Fluconazol mod sygdommen med god effekt. Behandlingstiden er dog væsentligt længere, ofte op til en måned og ikke uden bivirkninger.


Arthursminde har gennem tiden haft en del fugle i behandling, og det har vist sig, at afskallet havre er et rigtigt godt fodertilskud til disse fugle, og de kan næsten overleve af det, mens den medicinske behandling står på. Fuglene får fri adgang til al slags foder i sygdomsperioden og alt tilsættes enten Guardian Angel eller Survive for at give en optimal chance for overlevelse og styrkelse af immunsystem.


Som alternativ og naturlig behandling kan anbefales Avipow, der består af 100% Pau D'arco pulver fra Lapacho træet i Sydamerika. Midlet har længe været kendt og brugt af de indfødte mod diverse sygdomme og flere forskere mener, at midlet er mere effektivt mod forskellige svampesygdomme - candida og aspergillus - end nogen af de ofte udskrevne medicinske behandlinger. Midlet har effekt både ved bakterielle infektioner og svampeorganismer og er bestemt et forsøg værd. Det drysses på foder og bruges i max 6 uger samtidigt med, at der suppleres med en god probiotika eller endnu bedre Guardian Angel. Avipow skal ikke anvendes ved akut sygdom - her skal dyrlægen kontaktes for korrekt diagnose.


FOREBYGGELSE

Megabakterie er en udpræget stressudløst sygdom så overdreven yngel, udstilling, for mange fugle på lidt plads mv. er vigtigt at undgå.

Korrekt fodring samt tilskud og forebyggelse af andre sygdomme er ligeledes som altid meget væsentligt for fuglenes helbred og immunsystem.

Endvidere kan en svag forsuring af drikkevandet et par gange ugentlig forebygge megabakteriose, fx med æblecidereddike eller TKK Nature. Se særskilt artikel Backs Balance og TKK Nature.

Sygehistorie
Frost

Frost er lige ankommet til Plejestationen og er en meget syg fugl. Han har megabakterie og optager stort set ikke næring længere, har svært ved at spise, gylper op og vejer kun 32 gram. Sygdommen har han haft (uopdaget hos oprætter) længe og er derfor så svækket, da han kommer i behandling på Arthursminde. Det eneste han spiser er afskallet havre. For at give næring nok, får han Guardian Angel eller Survive drysset på sin mad. Der er varmelampe ved hans sygebur døgnet rundt.

Frost ender med at få flere behandlinger for megabakterie samt behandling for trichomader og infektion. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en fugl kan have flere diagnoser. Her er Frost endelig på vingerne igen - han har i mange måneder ikke kunnet flyve, fordi han var så afkræftet.

Frost er i bedring, men da hans tilstand var så kritisk ved modtagelse, er der stadig lang vej, før han er en rask fugl igen. Han er færdig med første behandling med Megabac-S. Det viser sig i hans tilfælde, at der skal endnu en kur til, og der er tilstødt andre komplikationer/sygdomme også.

Frost er en af de heldige, som blev rask og endda fandt sig en vidunderlig lille kæreste, Savannah, som uden tvivl også har lidt af æren for hans bedring. Medicin og sygebur kan ikke altid stå helt alene. En syg fugl kan godt ”give op” ved isolation, så omsorg og samvær med andre fugle er faktisk væsentligt (naturligvis skal smitterisiko vurderes).