Coccidiose

Coccidiose
(coccidier)

Coccidier er nok en af de største dræbere blandt voliereundulater. Sygdommen kan dog også ramme stueundulater. 


AF EVA S. GUDE OG
TANJA HESSELLUND
(MAJ 2021)

Coccidier er små encellede protozoer (en slags parasitter), som lever i tarmsystemet, men de kan også ”vandre” til organerne - særligt leveren.


Det er normalt, at undulater har en vis mængde coccidier i tarm-systemet, og det er først når mængden af disse tager overhånd, at fuglen bliver syg. Det kan fx udløses, hvis fuglen i forvejen har en anden sygdom, så immunforsvaret er på overarbejde - eller ved stress.


Ofte ses symptomer på sygdommen sent i forløbet, hvor det desværre kan være for sent at redde fuglene.

SYMPTOMER

Klassiske tegn på sygdommen er våde ofte ildelugtende grønlige klatter eller tynd mave/diarré (grønligt) - og der vil typisk sidde mørkegrønne klistrede klatter/klatrester i dunene omkring kloakken. Fuglene bliver sløve, oppustede, måske med balanceproblemer. På sigt kan der komme appetitløshed og vægttab. Til sidst pludselig død.


Ved slemme angreb, kan klatterne samle sig i en hård klump ved kloakken, som undulaten har svært ved selv at få af. Og her skal man hjælpe fuglen, bruge lunkent vand og forsigtigt fjerne det, da det kan ”ætse” huden - og hvis man bare hiver det af, kan der komme sår.


Dyrlæge: Ved at aflevere/sende friske klatteprøver til fuglekyndig dyrlæge, kan dyrlægen se i mikroskopet, om der er æg fra coccidierne i klatterne.


Endvidere skal man være opmærksom på, at der skal foretages klattetest igen efter endt behandling, da coccidier kan være svære at komme til livs og hyppigt kræver mere end én behandling.


BEHANDLINGAlle former for medicin bør gives i samråd med dyrlæge - efter undersøgelse og diagnose.

Hvis der kun er mistanke om coccidier, eller hvis der kun er lette symptomer kan man forsøge med en kombinationskur af TKK-Nature og Balance fra Backs (se selve kuren i artiklen om Balance og TKK Nature)


Ved konstateret sygdom behandles med Acox, Cocciplus eller Backs TKK Kombi-pulver, hvis der OGSÅ er problemer med trichomader og let krobetændelse (TKK-pulver er medicin og ikke det samme som TKK Nature).


Der kan evt. gives Harkers 3 i 1, som også afhjælper trichomader og orm, men forebyggende brug af medicin øger risiko for resistensudvikling, så det bør ikke anvendes, hvis der kun er coccidier.

I allersidste instans Baycox, men medicinen er hård ved fuglene og kan nemt overdoseres og give forgiftning. Nogle dyrlæger er gået væk fra Baycox og bruger i stedet Dozuril, som ikke så let kan overdoseres


FOREBYGGELSE

Coccidiernes æg har en hård skal og kan overleve i jord i meget lang tid. Derfor er den bedste forebyggelse at undgå jord som bundlag i volieren samt i det hele taget holde en høj hygiejnestandard hos undulaterne. Vask drikkebeholdere dagligt - disse bør være lukkede for at undgå klatter i drikkevandet. Undgå at fodre på jorden men stil goder på hylder eller hæng det op i beholdere. Undgå siddepinde/-pladser ovenover, hvor der fodres.

Forebyggende kan der gives

  • Feast er beriget æggefoder, der indeholder urteekstrakter, som er kendt for deres prebiotiske og parasithæmmende virkning. Styrker endvidere immunforsvaret. Pt forhandles det ikke i Danmark - vi leder efter en forhandler i udlandet, som vil sende til Danmark.
  • Koralalgekalk er naturligt forebyggende mod coccidier og samtidig rigt på naturlige vitaminer, mineraler og sporstoffer.

Sygehistorie
Molly

En helt frisk Molly, inden hun blev syg af coccidier. Billede udlånt af Anette Stenmann Brøsti Jæger

Molly havde fået én behandling mod coccidier, men fik symptomer, og klattetest afslørede forhøjet mængde coccidier. Inden ny behandling blev iværksat, døde hun desværre. Billede udlånt af Anette Stenmann Brøsti Jæger.