Trichomader

Trichomader

Bemærk våde pletter på Fredes bryst, fra slimet opkast - et vigtigt symptom at være obs på, så sygdommen opdages tidligst muligt i forløbet, hvilket har betydning for chancerne for helbredelse.AF EVA S. GUDE

OG TANJA HESSELLUND
(MAJ 2021)

Trichomader (Trichomonas Gallinae) er små encellede protozoer, dvs. små organismer med cellekerne. De lever i de øverste dele af fordøjel-sessystemet fra mundhulen og ned gennem kroen. Det er den tredje-mest typiske sygdomme hos voilere-undulater (efter orm og coccidiose).


- smitter via direkte næbkontakt, via foder og vand samt slim/opkast fra en fugl med sygdommen i udbrud.


- er meget smitsom, og det er ekstremt vigtigt at rengøre foder- og drikke-beholdere dagligt i opvaske-maskine eller kogende vand.


- forårsager hvidlige eller gullige osteagtige belægninger i spiserør og svælg, som gør det svært for fuglen at få mad ned. Kaldes også gul knop da der hos duer dannes gule knopper i svælg og spiserør.


SYMPTOMER

Undulaten får svært ved at spise, bruger lang tid på at tygge frøene, ofte sidder den konstant i maden og ser ud til at spise meget, men får stort set ikke noget ned. Endvidere gylperi, og det er karakteristisk, at fuglen sidder og strækker meget hals.


Hos nogle fugle ses nysen og/eller åndedrætsproblemer. Senere i forløbet slimet, klart opkast hvor fuglen kaster rundt med hovedet, så hoveddunene ofte bliver fedtet ind, og der kommer opkast alle vegne, som dog er svært at se. Derfor er det meget vigtigt at få isoleret sådan en fugl i eget bur, så den ikke smitter andre. Desuden oppustethed og afmagring. Uden behandling vil fuglen simpelthen sulte ihjel.


Dyrlægen kan checke for trichomader ved svaberprøve fra svælg eller kro, men de kan være svære at påvise, og nogle gange vælger dyrlægen at ordinere medicin ud fra symptomerne. Der er også mulighed for at påvise trichomader i klatter, men det skal være helt friske klatter og ofte skal den tages direkte fra fuglen.


BEHANDLINGAlle former for medicin bør gives i samråd med dyrlæge - efter undersøgelse og diagnose.

TKK Nature, som er et naturmiddel, kan ofte være effektivt til at bekæmpe trichomader. Se vejledning om kur i artikel om Backs Balance og TKK Nature.


Hvis TKK Nature ikke virker nok, kan der anvendes medicin, fx Harkanker (Ronidazole) eller Flagyl (metronidazol), som til voliereundulater gives i drikkevandet i 5 dage. Det er normalt vel-tålt, men der kan i få tilfælde ses neurologiske reaktioner eller kvalme/opkast. I så fald kan man forsøge, om fuglen bedre tåler medicinen i halv dosis over 10 dage, som anført i brugsanvisningen, eller om der skal forsøges med anden behandlings-metode. Virkemidlet i de fleste trichomoniasis-mediciner er dog ofte det samme.


Burfugle anbefales ofte behandlet med dosering udregnet til næb for at være sikker på, at de får nok af medicinen i sig. Når medicin gives i drikkevandet, får det nogle fugle til at drikke mindre eller næsten ingenting. At give medicin i næb er imidlertid stressende for undulaten, og stress er ikke godt ved sygdom. Hos Arthursminde gives medicinen derfor normalt i drikkevandet. I alvorlige tilfælde, hvor fuglen ikke spiser og/eller drikker normalt, kan det dog være nødvendigt at give medicinen i næb.

Ofte følges trichomader og coccidier ad - og der kan også opstå lettere krobetændelse som følge af trichomaderne. Her kan Backs TKK medicin være meget velegnet, da den behandler alle tre tilstande på én gang. (NB! TKK-medicinen er ikke det samme som TKK Nature).


Der findes desuden et produkt, Tricoli-Stop, som ikke er medicin, men baseret på organiske stoffer. Produktet er udviklet til duer, men fungerer også til undulater. På Arthursminde bruges det lejlighedsvis, lige før en kur med TKK Nature, da det virker forstærkende på effekten.


Tricoli-Stop fås som kapsler med pulver, eller pulver i en bøtte, og der bruges en kapsel til 35 gram frø (til et par undulater) eller 8 gram pulver pr. kg frø. Inden pulveret vendes i, blandes frøene først med et par dråber neutral olie, fx rapsolie, som får tricoli-pulveret til at binde bedre til frøene, når det efterfølgende blandes i. Hvis man bruger kapsler skal de åbnes, så pulveret kan hældes ud.


Aftenen inden, når fuglene er ved at gå til ro, fjernes deres normale frø, tilskud, grønt mm. Blandingen med Tricoli-Stop serveres fra morgenstunden næste dag, og det næste døgn må de kun spise dette. Næste morgen igen, fjernes blandingen med Tricoli-Stop og eventuelle rester kasseres. Fuglene skal herefter have deres normale frø og tilskud tilbage. Tricoli- Stop må aldrig gives samtidigt med medicin, da der kan opstå en kemisk reaktion mellem Tricoli-Stop og medicin, så medicineffekten forsvinder og/eller i værste fald kan der dannes skadelige stoffer.

Tricoli-Stop kan købes hos pigeonvitality.com (dansk firma).

ÅRSAGER OG FOREBYGGELSE

Forebyggende behandling er nødvendig hos volierefugle. Høj hygiejne i hverdagen er essentielt, dvs. daglig rengøring af vand- og madbeholdere samt hyppig rengøring af fuglenes omgivelser.


Der findes flere naturpræparater, der kan bruges forebyggende:


TKK Nature, som både forebygger trichomader og coccidier (Se artikel Backs Balance og TKK Nature).

Kombi-mixx, som også forebygger coccidose og bakterielle infektioner.


Der findes en ”lumsk” variant af trichomader, Trichomonas columbae, som ikke giver de klassiske symptomer, men i stedet arbejder sig gennem fuglens krop og spredes ved at gennemtrænge det underliggende væv for derefter at angribe organerne, særligt leveren.


Denne type er næsten umulig at teste for hos undulater, men kan påvises ved frisk klattetest taget fra fuglens kloak. Testen videresendes til laboratorie- analyse, og der kan desværre være lang svartid.


Ved mistanke bør man behandle fuglen med det samme. Behandling af denne type trichomader er den samme medicintype som nævnt ovenfor.


Organpåvirkning ses ofte ved, at fuglens næb bliver blåligt, startende lige under vokshuden, ofte ude i siderne, hvorefter det bliver tydeligere og mørkere, jo mere organerne belastes. Det er vigtigt at være opmærksom på, at organpåvirkning kan have mange andre årsager end trichomader.


Sygehistorie
Gul

Gul kunne desværre ikke helbredes. Han kastede nemlig medicinen op igen pga. kvalme - og kunne først behandles, da en dygtig dyrlæge tilbød indlæggelse med kvalmestillende behandling samtidig med medicin mod trichomader. Desværre kom behandlingen for sent i gang, og han blev aldrig helt rask.Se video hvor Gul kaster op med slim, som han efterfølgende tørrer af på pinden.


Se video hvor Gul er let angrebet af trichomader og viser tidlige tegn på sygdommen. Han tygger længe på et frø og sætter næb mod pinden mens han tygger.